kontakt@domkiruchomepiaski.pl

607 280 261

$

Smołdziński Las 24 N, 76-214

Regulamin

Domki wynajmowane są na doby, a w wakacje w systemie tygodniowym – od soboty do kolejnej soboty.

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16: 00 i kończy się o godzinie 10:00. 
 2. Pozostanie na terenie obiektu lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia       z Gospodarzem po godzinie 10: 00 jest traktowane, jako przedłużenie pobytu, a Gospodarz ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22: 00 do godziny 7:00. 
 4. Gospodarz zastrzega sobie możliwość odstępstw w przypadku, gdy na terenie gospodarstwa organizowana jest impreza okolicznościowa.
 5. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, którzy są w pełni za nie odpowiedzialni. Opiekunowie prawni ponoszą również pełną  odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania podopiecznych.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaje zniszczenia rzeczy na terenie gospodarstwa powstałych z jego winy.
 7. Podczas pobytu Gości obsługa może wejść do apartamentu, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba np. ulewa, awaria prądu, wody itp.
 8. Teren obiektu jest ogrodzony, natomiast parking jest niestrzeżony. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu.
 9. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru.
 10. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są do opuszczenia posesji do godziny 22:00.
 11. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie Gospodarz ma prawo wymówić kwaterę w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 12. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku w wysokości 30%.
 13. W przypadku braku zadatku w przeciągu 3 dni rezerwację uznaje się za nieważną.
 14. Zadatek zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do rezerwacji usługi z winy właściciela obiektu.
 15. Rozliczenie za pobyt następuje najpóźniej w dniu przyjazdu poprzez wpłatę na konto.
 16. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas zadatek nie podlega zwrotowi.
 17. Jeżeli liczba Gości przyjeżdżających na pobyt w gospodarstwie jest niższa niż wcześniej uzgodniona lub gdy Gość skraca okres pobytu, Gospodarz ma prawo do pobrania opłaty zgodnej  z wcześniejszymi ustaleniami.
 18. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 19. Nieprzybycie w ciągu 1 dnia od wskazanej w rezerwacji daty przyjazdu i nie poinformowanie        o fakcie późniejszego przybycia, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a Gospodarz może dowolnie dysponować apartamentem.
 20. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 22. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.

Życzymy miłego pobytu